top of page

Rodinný dům v Olovnici

Olovnice

​​Projekt: 2018

Návrh rodinného domu v Olovnici vychází svým tvarem z okolní zástavby a požadavků územního plánu. Jedná se

o klasický domek obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Uvnitř je ale řešen velmi moderně. V souladu

s představami klienta je hlavní obytný prostor otevřený až pod střechu s otevřenou pracovnou umístěnou doprostřed volného prostoru. Interiér je se zahradou propojen velkým oknem vedoucím na terasu, která svým půdorysným tvarem respektuje stoupající terén. 

bottom of page