top of page

KONCEPČNÍ STUDIE SLEZSKÉ ULICE

Praha 3

Studie: 2022

Spolupráce: David Mareš (třiarchitekti)

Současný neuspokojivý stav Slezské ulice na Praze 3 vedl k vypracování koncepční studie, která má za cíl koncepčně a multioborově zpracovat její budoucí vzhled a formu užití. Do tvorby studie byla participací zapojena veřejnost. Při hledání řešení byla sledována tři hlavní témata:

ZKLIDNĚNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY a tím snížení hluku, 

VÝSADBA STROMOŘADÍ, které zajistí lepší mikroklima i celkově příjemnější atmosféru ulice,

USPOŘÁDÁNÍ ULIČNÍHO PROFILU, které zajistí vyvážený poměr prostoru pro pěší, cyklisty a automobily

bottom of page