top of page

Cílem návrhu je komplexní řešení dopravního terminálu a přilehlého parkoviště, jeho vizuální jednotnost a kultivovanost. Důležitými aspekty návrhu je ostrovní nástupiště terminálu, které slouží zároveň jako veřejné prostranství se stromy, objektem s kavárnou a lavičkami, a dále také kultivované prostředí kolem stávajícího vlakového nádraží a vyvýšená ulice před ním. Severní část území je tvořena parkovištěm v zeleni a cyklostezkou v liniovém parku. V návrhu byla věnována pozornost bezpečnosti chodců a cyklistů a krajinářskému řešení s velkým množstvím zelených ploch a stromů a zajištěním vsakování dešťové vody. 

AUTOBUSOVÝ TERMINÁL

ÚVALY

Soutěžní studie: 2021

Spolupráce: Helena Holá

Dopravní řešení: Jan Gallia (NDCon s.r.o.)

bottom of page