top of page

Návrh vestavby vychází ze stávajícího tvaru rondelu a požadavků města na vznik policejní stanice, čekárny a infocentra a hygienického zázemí pro cestující vlakem. Projekt usiluje o estetické a hmotové doplnění stávající stavby která po funkční stránce perfektně reaguje na potřeby místa. Tohoto cíle je dosahováno použitím harmonického kruhového tvaru, který esteticky zapadá do převládajícího kruhového charakteru rondelu. Z hlediska půdorysného je využíván prostor pod schodištěm, který následně plynule navazuje na vloženou válcovou hmotu, jež je posazena pod přístupovou rampu v nejvyšším podlaží a zároveň naproti přístupu z průchodu.

VESTAVBA RONDELU

Podchod pod tratí u vlakového nádraží, Říčany

Soutěžní projekt: 2011

Vítězství v soutěži vypsané představiteli města.

Realizováno dle projektů inspirovaného mým návrhem.

bottom of page