top of page

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ

Prostor mezi obchodními domy Labe a Foru

Ústí nad Labem

Soutěžní projekt: 2014

Řešené území je rozděleno na tři celky – zelená odpočinková zóna, náměstí s vodním prvkem a variabilním funkčním využitím a tržiště. Terénní modulace umožnila vytvořit klidové prostory poskytující nerušený průchod prostorem i vstup do obchodních domů. Současně umožnila vytvořit střední prostor, který je lehce ve sklonu ale bez výškových zlomů tak, aby zde mohl probíhat zcela nerušený pohyb chodců, maminek s kočárky i invalidů. Přestože je prostor členěn jak funkčně tak terénními zlomy, je velký důraz kladen na jeho jednotný charakter.

Velmi důležitým aspektem navrhovaného řešení je variabilita. Centrální prostor je možné využít pro instalaci dočasných prodejních stánků za účelem farmářských, vánočních či jiných příležitostných trhů.

bottom of page