top of page

Projekt řeší konverzi staré budovy pivovaru na polyfunkční dům a přístavbu domů nových. Návrh vychází z myšlenky zachování stávajících hmot, ale na pozemku jinak rozmístěných než tomu bylo dříve. Nové žluté objekty jsou navrženy ve stejné velikosti jako původní dlouhý hospodářský objekt, který přímo navazoval na budovu pivovaru. Jeho "rozsekání" na menší objekty a jejich jiné rozmístění na pozemku umožňuje větší průchodnost a vazbu na rybník a zároveň ale jasně nese stopu původních staveb. Tvar objektů respektuje tradiční stavitelství v lokalitě. Barva i velikost oken je moderním vstupem do vesnice a je provázána i do starého objektu pivovaru.

REKONSTRUKCE PIVOVARU

Buštěhrad

Soutěžní projekt: 2011

bottom of page