top of page

Ilustrace k cestopisu "Krym" od Veroniky Moňokové

Kniha, kterou jsme s přáteli vydali malým nákladem nám všem pro radost.

Komiksový strip "Moje chalupa"

Veselou formou popisuje rodinnou každodennost na chalupě. Dům je tam chápán nejen jako kulisa, ale také jako aktér a tichý svědek všech událostí. Prostředí a události jsou prezentovány odděleně - dům na bílém papíře, lidé a jejich příběhy na pauzáku překrytém přes ilustrace domu. Člověk tak vidí chalupu v její obydlené i neobydlené formě a chápe vzájemný vztah lidí a jejich příbytků.

Milostné scény a portréty

Židovské město v Třebíči jako motiv na tašky a trička

Cestovatelské skici

Zachycená atmosféra z mých nedávných cest - Jordánsko, Guatemala, Gruzie a Arménie.