top of page

KOMPLEXNÍ

GEODETICKÉ

PRÁCE

Společně Ing. Vladimírem Stodolou se zabýváme zaměřováním současného stavu staveb i klasickou geodezií. Máme za sebou mnoho projektů od vytyčení pozemku, přes výškopis a polohopis po stavebně technickou dokumentaci. Díky našemu osobnímu zájmu i profesní zkušenosti se často zabýváme zaměřením starých historických objektů a památek včetně vykreslení sklepů, složitých spletí místností a krovů.

Ing. Vladimír Stodola

Od roku 1991 soukromá geodetická praxe v ČR i zahraničí (Anglie, Izrael, Německo, Rusko).

Praxe v oboru projektování rekonstrukcí památek.

Absolvent inženýrského oboru Geodet a kartograf (Fsv ČVUT) a postgraduálního oboru Dějiny architektury a umění (FA ČVUT).

telefon: +420737539767 

email: stav.geo@seznam.cz 

bottom of page